علامه طهرانی برای کسانی که در سیروسلوک نیازمند استاد هستند ولی به استادی دسترسی ندارند راهکاری ارائه نمودند که در ادامه می آید.

نقش استاد در تهذیب نفس و سیر و سلوک، بسیار تعیین کننده است،البته در سیر و سلوک کار اصلى را خود سالک انجام مى‏دهد؛ اما استاد، نقش یک راهنماى با تجربه‏ را دارد که از این راه آگاهى دارد و از خطرات و خصوصیات آن مطلع است و وسیله حرکت را به خوبى مى ‏شناسد و آن را در اختیار سالک قرار مى‏دهد.

البته این بدین معنا نیست که انسان بدون استاد نمى‏تواند به سعادت برسد؛ بلکه عمل به دستوراتى که به صورت کلى و عمومى در قرآن کریم و روایات آمده است. و عمل خالصانه، تقوا داشتن، پاک بودن وظیفه خود را به نحو شایسته انجام دادن، و به طور کلی در ابتدا انجام واجبات و ترک محرمات را سرلوحه خود قرار دهد زمینه‏ ساز سعادت انسان خواهد بود و کم نبوده‏ اند بندگانى که از این راه ‏ها به قرب الهى رسیده و شایسته لطف ویژه خداوند گشته ‏اند.

همچنین تنها استاد دور از خطا  وجود مقدس معصوم (علیه السلام) است که اکنون امام حاضر و ناظرمان ، قطب عالم امکان امام زمان (عج) است که با توجه و توسل،مراقبه و محاسبه می توان مورد عنایت آقا جان واقع شد. اما به هر حال برای ورود به این مسیر خصوصا یک مبتدی و نا آشنا به مسیر نیاز به یک نقشه راه و راهنمای صالح دارد که راه روشن را از بین هزاران بیراهه تاریک تشخیص دهد و بتوان به استاد کامل امام عصر (عج) رسید.

در جلد اول کتاب نور مجرد آمده که مرحوم علاّمه طهرانی در أواخر عمر به جهت کثرت أمراض و اشتغالات مربوط به تألیف «دوره علوم و معارف اسلام» فرصتى براى پذیرش و تربیت شاگردان نداشتند و مى‌فرمودند:براى کسانى که مشتاق و طالب لقاء حضرت پروردگارند و به دنبال استاد طریق مى‌باشند، دو مطلب را بیان کنید که با آن از استاد مستغنى مى‌گردند:

اوّل: داشتن إخلاص در عمل
دوّم: خواندن تمام و کمال دوره علوم و معارف إسلام ( جهت مطالعه این کتب اینجا کلیک کنید )

چرا که یک دوره معارف حقّه را در این کتاب‌ها آورده‌ام.به نحوى که اگر کسى این کتب را با إخلاص بخواند نفسش به معانى و معارف حقّه آن متحقّق مى‌شود و چون نفسش به این معارف متحقّق شد مسیر خود را به سوى خداوند روشن مى‌بیند.

آرى بامطالعه و اُنس با دوره علوم و معارف اسلام، نفس سالک با جان مؤلّف پیوند خورده و هامون نفس از آن چشمه حقیقت إشراب مى‌شود، و با مجاهدت و مراقبت، مستعدّ قبول أنوار إلهى گشته و در أثر آن، نفس او قدسى مى‌شود و لذا با عنایت إلهى میتواند به مرحله فناء و اندکاک در ذات ربوبى برسد.

به کوشش: امیرمحسن سلطان احمدی

پی دی افپرینت